ออกแบบงานก่อสร้าง
บริหารจัดการก่อสร้าง
   
   
 
 
 

 

 
ออกแบบงานก่อสร้าง
บริการออกแบบงานก่อสร้างทุกประเภท อาคารพักอาศัย อาคารโรงงาน โครงสร้างพิเศษเช่นเสาส่งสัญญาณ ป้ายโฆษณา ในการออกแบบโครงสร้างอาคาร เราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นนำของโลกในการออกแบบ เช่น Robot Office V18.0 สำหรับโครงสร้างอาคารคอนกรีต หรือ อาคารโครงสร้างเหล็ก ในการออกแบบระบบพื้นไร้คานและการออกแบบ MAT FOUNDATION เราใช้โปรแกรม SAFE V8

บริหารจัดการก่อสร้าง 
ให้บริการเป็น ที่ปรึกษาด้านการก่อสร้างอาคารและโครงการก่อสร้างต่างๆ และ บริการจัดทำแผนงานก่อสร้างโดยใช้โปรแกรม Primavera ซึ่งจัดทำโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และ มีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมจาก Primavera โดยตรง

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้

 


บริษัท อุมบาว์ จำกัด 3/49 อาคารบ้านประชานิเวศน์ 1 ชั้น 5 ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900

โทรศัพท์ 02-953-9160-1 โทรสาร 02-953-9162
อีเมล์ webmaster@umbau.com

 
     

เกี่ยวกับบริษัทฯ | งานบริการ | ติดต่อ ภาษาไทย / ENGLISH