เราคือผู้ให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรม ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และการบริหารจัดการก่อสร้างอาคาร

    

 
         

บริษัท อุมบาว์ จำกัด 3/49 อาคารบ้านประชานิเวศน์ 1 ชั้น 5 ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900

 
โทรศัพท์ 02-953-9160-1 โทรสาร 02-953-9162
อีเมล์ webmaster@umbau.com

 
     

เกี่ยวกับบริษัทฯ | งานบริการ |  ติดต่อ ภาษาไทย / ENGLISH